Proces technologiczny polegający na czyszczeniu lub kształtowaniu dowolnej powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza, ewentualnie cieczy. Efekt piaskowania jest podobny do szlifowania, jednak czyszczona powierzchnia jest równiejsza i uzyskuje wymaganą do malowania szorstkość, a także nie ma problemów z czyszczeniem trudno dostępnych rogów lub zakrzywień.

Piaskowanie powierzchni jest procesem zbliżonym do procesu szlifowania, z tą różnicą, że po piaskowaniu, dana powierzchnia będzie dużo gładsza i precyzyjnie zostaną oczyszczone trudno dostępne miejsca i wgłębienia. Piaskowanie zalecane jest wszędzie tam, gdzie ograniczone jest dotarcie do zakrzywień i rogów tradycyjną metodą szlifowania.

Po przeprowadzonym procesie zaleca się jak najszybsze zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni przed szkodliwym działaniem powietrza. Po przeprowadzonym procesie zaleca się jak najszybsze zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni przed szkodliwym działaniem powietrza.

Czyścimy:

  • piaskiem gruboziarnistym
  • piaskiem drobnoziarnistym
  • pyłem
  • szczotką drucianą

Posiadamy urządzenia:

  • Kaeser M52
  • Kaeser Classic 210/25W
  • Kaeser KC 400