Nasza firma posiada uprawnienia do dokonywania modernizacji:

  • suwnic, dźwigów, wciągników, wciągarek nadane w dniu 15.04.2010 roku wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
  • podestów ruchomych, żurawi przenośnych, wózków jezdniowych nadane w dniu 10.03.2014 roku wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Potrzeba modernizacji dźwigów, suwnic i wciągników wynika przede wszystkim z postępu technicznego w tej branży oraz coraz wyższych wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prowadzona konserwacja utrzymuje urządzenia dźwigowe jedynie na założonym przy ich projektowaniu poziomie funkcjonalności eksploatacyjnej oraz bezpieczeństwa.

Oferujemy:

  • naprawy urządzeń dźwigowych i suwnicowych
  • remonty elektrowciągów i wind przemysłowych
  • renowacje maszyn i urządzeń przemysłowych
  • wózki widłowe
  • podesty ruchome
  • żurawie samojezdne
  • wózki specjalistyczne
  • podnośniki samochodowe