Zajmujemy się głównie konserwacją urządzeń dźwigowych podlegającymi Dozorowi Technicznemu. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji techniczno-ruchowej oraz sprawdzenia prawidłowości działania danego urządzenia inspektor UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z powyższym oferujemy:

  • Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia.
  • Przygotowanie urządzeń do rejestracji i przeglądów przez Urząd Dozoru Technicznego.
  • Przygotowanie kpl. dokumentacji techniczno-ruchowej zgodnie z wymogami UDT.
  • Uzupełnianie dokumentacji dozorowej dla urządzeń sprowadzonych z zagranicy i z państw Unii Europejskiej.
  • Zgłoszenie i odbiór urządzenia (rewizja) w obecności Inspektora UDT.
  • Prowadzenie Dziennika Konserwacji, oddzielnie dla każdego urządzenia.
  • Wykonywanie okresowej konserwacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
  • Przypominanie Klientom o zbliżających się badaniach okresowych.

Posiadamy autoryzację firmy Dhollandia oraz Bar Cargolift w zakresie świadczenia usług montażu, serwisu i napraw wind hydraulicznych firmy Dhollandia oraz Bar Cargolift.